Tabliczki informacyjne stanowią niezbędny element wyposażenia każdego lokalu firmowego oraz instytucji publicznej. Spełniają one wiele bardzo ważnych funkcji: kierują klientów we właściwe miejsca, informują interesantów o funkcjach i usługach świadczonych przez urzędników pracujących w określonych pomieszczeniach, a pracownikom przypominają o przestrzeganiu norm BHP oraz zasad określających przebieg pracy w firmie. Osobną grupę stanowią tabliczki o charakterze reklamowym.

Materiałami najczęściej wykorzystywanymi w produkcji tabliczek informacyjnych są PCV oraz plexi. W obydwu przypadkach tabliczki są oklejane folią. Rzadziej spotyka się tabliczki szklane. Niezależnie od wykorzystanego materiału, od tabliczek oczekuje się eleganckiego wykonania, łatwości w montażu na ścianie oraz doskonałej czytelności i jednoznaczności przekazywanego przez tabliczkę komunikatu. W przypadku tabliczek umieszczonych na zewnątrz budynku listę tę należy rozszerzyć o wymóg odporności na działanie czynników atmosferycznych.

Ze względu na sposób montażu tabliczki informacyjne można podzielić na te naścienne, na dystansach, podwieszane, semaforowe i na biurko. Każdy rodzaj ma swoją specyfikę i sprawdza się w różnych okolicznościach.

Oczywiście w przypadku tabliczek informacyjnych najważniejszy jest nie sposób zawieszenia czy materiał, z którego są one wykonane, ale odpowiednio dobrane miejsce zawieszenia, które da nam gwarancję, że dana informacja dotrze do wszystkich osób, do których jest kierowana. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tabliczek BHP, od których zależy bezpieczeństwo osób przebywających na terenie naszej firmy bądź instytucji.

Jednakże walory estetyczne tabliczek, chociaż nierzadko lekceważone, również pełnią bardzo ważną funkcję. Po pierwsze, informacja przekazana w eleganckiej formie jest traktowana o wiele poważniej przez jej adresata. Dlatego im bardziej zależy nam na tym, aby informacja dotarła do jak największej liczby osób, tym więcej powinniśmy zainwestować w sposób jej przekazania. Po drugie, tabliczki informacyjne stanowią emanację firmy lub instytucji, w której budynku są zawieszone i w tym sensie budują jej prestiż. To kolejny powód, aby dobór tabliczek traktować na serio.

Kompletowanie tabliczek informacyjnych dla budynku firmy lub instytucji ma o wiele większe znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania, niż się powszechnie uważa.