Wykonywanie usług księgowych wymaga nie tylko wiedzy z zakresu rachunkowości, ekonomii czy prawa ale dodatkowo niezwykłej dokładności i skrupulatności. Każdy kto chce skorzystać z tego rodzaju usług powierza nam swoje finanse dlatego też zawód ten wymaga wykazania się odpowiedzialnością za powierzone zadania. Ponadto należałoby zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność jaką ponosi biuro rachunkowe. Wielu z podatników nie zdaje sobie sprawy że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności podatkowej za skutki błędów w rozliczeniu. Usługi księgowe świadczone przez takie biura są jak najbardziej ułatwieniem dla podatników jednak pamiętajmy że to my odpowiadamy przed fiskusem. W przypadku wystąpienia błędów w rozliczeniu możemy jedynie domagać się odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku wadliwego prowadzenia księgowości.

Niesolidność w wykonywaniu usług księgowych nie zwalnia więc biura z odpowiedzialności jednak swoich praw możemy dochodzić na drodze cywilnej. Pamiętajmy również o odpowiednim przechowywaniu dokumentów które przekazuje nam biuro. Archiwizacja dokumentów w szczegółowy sposób jest określona w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podstawowym dokumentem określającym postępowanie z dokumentacją od momentu jej wytworzenia do momentu przekazania jej do archiwum określa instrukcja kancelaryjna. Archiwizacja dokumentów jest niezwykle ważnym elementem w przedsiębiorstwie i powinna ją wykonywać - w miarę możliwości - wykwalifikowana osoba. Na rynku dostępnych jest szereg szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentów na których zdobywamy nie tylko wiedzę teoretyczną ale również praktyczną metodykę archiwalną. Szkolenia pozwalają uzyskać pełne kwalifikacje zawodowe do pracy w archiwum zakładowym lub jako referent kancelaryjny.

Czytaj więcej na http://www.business-care.pl