Niektóre kominy są konstrukcjami murowanymi, znajdującymi się w planach budowy danego budynku, inne stanowią gotowe do montażu konstrukcje i właśnie te ostatnie często określane są mianem systemów kominowych. Współcześnie najbardziej rozpowszechnione systemy kominowe to systemy powstające w oparciu o elementy betonowe, ceramiczne lub stalowe. W zależności od wybranego typu konstrukcji i materiału zastosowanego do budowy komina, różne są jego właściwości i możliwe do pełnienia przez niego funkcje. Niektóre systemy kominowe dają możliwość podłączenia do nich niemal każdego rodzaju kotła opalanego wieloma rodzajami paliw stałych i płynnych, inne powstały wyłącznie z myślą o konkretnych modelach kotłów opalanych konkretnym typem paliwa.

Na ten moment w przypadku domów jednorodzinnych wciąż największą popularnością cieszą się systemy kominowe na bazie elementów betonowych i ceramicznych. W tym pierwszym przypadku są to kształtki wykonane z lekkiego betonu z dodatkiem keramzytu, w drugim przypadku przewód kominowy zwykle składa się z dwóch warstw materiału ceramicznego. Wewnętrzną warstwę tworzy wkład z kamionki kwasoodpornej lub ceramiki szamotowej, a zewnętrzną obudowa z lekkie betonu. Między obie warstwy wprowadzana jest wełna mineralna, która jest materiałem niepalnym i odpornym na działanie wysokich temperatur powietrza. Nowym rozwiązaniem są systemy kominowe powstające w oparciu o rury stalowe jedno lub dwuwarstwowe. Zastosowanie tego typu rur umożliwia budowę przewodu kominowego bez konieczności jego murowania. Bardzo wygodne rozwiązanie, które obniża koszty tego typu inwestycji.