Aby usunąć gazy z zamkniętej przestrzeni należy użyć ssawy. Jest to urządzenie na szeroką skalę wykorzystywane w przemyśle, istniejące od ponad stu lat. Wiele urządzeń domowych ma podobny mechanizm działania, choć zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Czym jest ssawa?

Ssawa, inaczej ekshaustor lub też pompa próżniowa to urządzenie wytwarzające podciśnienie, przez usunięcie w odpowiednim momencie zbędnych gazów. Wśród wielu rodzajów najpopularniejsze są pompy objętościowe, molekularne, jonowo-magnetyczne oraz strumieniowe i kondensacyjne. Produkowane urządzenia są stale ulepszane, wciąż rośnie ich skuteczność i wydajność, a dzięki temu można osiągać lepsze rezultaty i nowe osiągnięcia w różnorakich dziedzinach przemysłu.

Szerokie zastosowanie w przemyśle

pompa próżniowaLiczne gałęzie przemysłu korzystają z dobrodziejstwa jakim jest pompa próżniowa. Najbardziej doceniana jest w petrochemii, gdzie sprężenie a następnie odessanie gazów jest niezbędne. Wytwarzane podciśnienie jest wykorzystywane w procesie destylacji próżniowej, filtracji i odzyskiwaniu pary, a także w innych procesach. Także przemysł farmaceutyczny nie mógłby istnieć bez zastosowania mechanizmu ekshaustora.

W energetyce ssawy są używane do odpowietrzania, transportu popiołów lub usuwania gazów.

Pompa próżniowa z powodzeniem jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym - dzięki próżni żywność może być przechowywana w sposób niezwykle bezpieczny i skuteczny, bez utraty właściwości smakowych i odżywczych przechowywanych produktów.

Na co zwrócić uwagę podczas używania

Pompa próżniowa to urządzenie, które powinno być odpowiednio użytkowane, aby zachować bezpieczeństwo. W żadnym wypadku nie wolno nią pompować gazów łatwopalnych, trujących lub wybuchowych, zawilgoconych lub zawierających jakieś osady i kurz, wchodzących w reakcje chemiczne z olejem.

Należy zwrócić uwagę na temperaturę gazów – nie może przekroczyć 80 st C, a temperatura otoczenia powinna mieć max 60 st C a min – 5 st C.

Zawsze należy dbać o odpowiedni poziom oleju - pompy nie mogą pracować bez niego lub gdy jest niski. Dodatkowo musi być to olej czysty i dobrej jakości. W przypadku zanieczyszczenia oleju lub dostania się do niego wody, konieczna jest jego wymiana.

Do naprawy należy wezwać specjalistów

W przypadku usterki należy zgłosić do odpowiedniej firmy, która specjalizuje się w naprawianiu takich urządzeń. Naprawianie na własną rękę jest niebezpieczne. Należy o tym pamiętać, nawet gdy usterka wydaje się być prosta do naprawienia. Aby zapewnić sprawność pompy próżniowej należy ją na bieżąco serwisować.